مرور برچسب

گیوه

لباس محلی مردان لر

لباس محلی مردان لر یکی از اصیل ترین لباس های محلی و سنتی ایران است که طرح و رنگ آن بسیار متفاوت و دارای مفهوم خاصی است. لباس محلی مردان لرستان کاملاً منطبق به آب هوای منطقه و نوع فعالیت های این قوم لر…