غذاهای محلی ارومیه، خوشمزه های خطه آذربایجان

در این سری از نوشتار ما به سراغ غذاهای محلی ارومیه رفته ایم. دیاری سرشار از تنوع غذایی و رنگ و بو غذاهای محلی ارومیه به جرئت می توان گفتن از سرآمدترین غذاها در استان آذربایجان شرقی محسوب می شوند.

رفتینگ چیست ، بهترین رودخانه های ایران برای رفتینگ کدامنند؟

رفتینگ از فعل انگلیسی raft به معنی قایق می‌آید که واژه rafting به معنی سفر با قایق معنی می‌شود رفتینگ یا قایق سواری در رودخانه های خروشان، یک ماجراجویی گروهی است که توسط یک راهنما در رودخانه های روان…