مرور طبقه بندی

افیلیت اقامتگاه

اقامتگاه سنتی طبیب شوشتر ؛ مکانی آرام برای اقامتی دلچسپ

اقامتگاه سنتی طبیب در شوشتر یکی از خانه های تاریخی در این شهر است که زیبایی و صفای خانه های قدیمی را تداعی می کند. این خانه ی تاریخی در سال 95 به طور کامل بازسازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. هتل…

اقامتگاه سنتی الماس یزد

امروز در میخواهیم با اقامتگاه سنتی الماس یزد که یکی از خانه های تاریخی این شهر بوده است را به شما معرفی کنیم. این خانه‌ی تاریخی سپس مرمت می‌شود و ثبت ملی می‌شود و اکنون تبدیل به اقامتگاهی برای…

اقامتگاه دوستانه یزد | با فضایی دوستانه و صمیمی

هتل یا اقامتگاه دوستانه یزد یکی از خانه های تاریخی یزد است که فضای آن مانند اسمش دوستانه و صمیمی است. فضای این اقامتگاه هر آن چه در مورد یزد و بافت سنتی اش در ذهنتان دآرید را بر آورده خواهد کرد.