مرور رده

گردشگری زمستانه

ایران کشوری چهار فصل و دارای آب و هوای متنوع است. یکی از مهمترین اقلیم های آب و هوایی در ایران اقلیم کوهستانی است که ایران را مستعد گردشگری زمستانه و انواع تفریحات و ورزش های زمستانی می نماید.