مرور رده

ایران از دید گردشگران خارجی

تجربیات گردشگران خارجی یکی از با ارزش ترین و واقع بینانه ترین منابع برای بررسی جاذبه های گردشگری ایران است. درنا تریپ این منبع را همواره مورد نظر و بررسی قرار می دهد و آن را منبعی برای درک واقعیات گردشگری ایران در نظر می گیرد.