موسیقی استان فارس

موسیقی استان فارس از گونه موسیقی های مستقل نسبت به دیگر استان ها به شمار میرود و همانند دیگر استان ها دارای متر معین و متر آزاد میباشد. موسیقی های شمال و شمال غرب فارس متری آزاد دارند و بیشتر به موسیقی های قشقایی و بختیاری شبیه هستند، اما موسیقی های بخش جنوبی فارس به مقام های دشتی و دشتستانی شباهت داشته و این به دلیل نزدیکی جغرافیایی است. موسیقی های استان فارس که متری معین دارند، عموما دارای اشعار دل انگیزی میباشند و مضامین آن توصیفی و عاشقانه هستند. از عمده ترین مراکز رواج ترانه های فارس میتوان به فیروز آباد ، فسا ، جهرم ، و اصطهبانات اشاره کرد.

موسیقی استان فارس
موسیقی استان فارس
فهرست محتوای این مطلب

سازه ها

سازه های موسیقی محلی استان فارس عبارت اند از:

کرنا: این ساز شباهت زیادی به سورنا دارد، با این تفاوت که دهانه آن گشادتر و طولش بلند تر است. همچنین صدای آن از سورنا بم تر بوده و بیشتر حالت خبردهنده دارد.

سورنا: این ساز نوعی ساز بادی است و در مراسم جمعی استان فارس کاربرد دارد.

نی جفت یا دو نای: این ساز دیگر ساز بادی میباشد و در استان فارس رواج دارد.

نی لبک: نی کوتاهی است که در بین عشایر و خصوصا راهنمایان کاروان ها و شتر بانان معمول است.

سه تار: این ساز زهی بین عشایر استان فارس رایج است و مسلما اکثر شما با نام آن آشنایی دارید.

تار: این ساز در میان مردم ایالات فارس به خصوص ایالات شمال غربی رایج است و اکنون در بین برخی از ایالات نیز باب شده است.

کمانچه: این ساز در میان برخی از ایالات استان فارس به خصوص در ایالاتی که با قشقایی ها رابطه نزدیک دارند رایج میباشد.

تنبک: شیراز از شهرهایی است که به ساختن این یاز شهرت دارد که این ساز همانند دهل ضربتی میباشد.

دایره: این ساز همانند تنبک ضربتی است و از نوع ساز ضربی چوپانی استان فارس به شمار می آید.

نقاره : تشکیل شده است از دو کاسه بزرگ و کوچک که روی دهانه ی آنها پوست می کشند و با طناب محکم می کنند . نقاره با دو قطعه چوب نواخته می شود و ساز ضربی همراهی کننده سورناست.

دهل: این نوع ساز، ساز همراهی کننده سورناست و مانند بیشتر مناطق ایران، علاوه بر نقش خبری، دارای نقش همراهی کننده در رقص های جمعی به شمار می آید.

منبع سیری در ایران
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

لطفاً با کلمات فارسی تجربه سفر خود را بنویسید.

سه × یک =