تبلیغات | AD


بازدید مجازی از موزه‌ی ارتباطات

در این قسمت از بازدیدهای مجازی موزه ها به موزه ی ارتباطات رفته ایم و سری به گذشته ارتباطات در ایران، تجهیزات و فناوری های شرکت پست، شرکت های مخابراتی، اولین تلفن ها زده ایم

تبلیغات | ADتبلیغات | AD


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

لطفاً با کلمات فارسی تجربه سفر خود را بنویسید.

1 × پنج =